(มีคลิป) อบจ.แพร่ ส่งกองช่างร่วม อบต.พระหลวงทำการขุดลอกลำเหมืองร่องบ้า ระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 แก้น้ำท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายกอนุวัธ วงค์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ สจ ทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.สูงเม่น นายอำนวยศักดิ์ สังศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น นายอดุลย์ ดอกเกี๋ยง กำนันตำบลพระหลวง นายสำรวย มีสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ต.พระหลวง

พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ทำการขุดลอกลำเหมืองร่องบ้า ระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อจากตำบลดอนมูล ลำเหมืองหอ พื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 โดยทำการขุดลอก รื้อ กำจัดวัชพืช ขยะ เศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางท่างน้ำ เพื่อสะดวกในการไหลของน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของทุกๆ ปี และใช้ในการเกษตรกรรม ของหมู่ 5 ตำบลพระหลวง และตำบลสูงเม่น

พื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรประมาณ 2 พันไร่ โดยทาง อบต. พระหลวง ได้ให้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดระยะการทำงานในครั้งนี้ ชาวบ้านตำบลพระหลวงฝากขอบพระคุณนายกอนุวัธ วงค์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) มา ณ โอกาสนี้และดีใจที่ต่อไปนี้ น้ำจะไม่ท่วม เกษตรกรจะมีน้ำใช้ในการเกษตร ช่วยให้เกิดมีรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปค้วย…

ร่วมแสดงความคิดเห็น