เดินหน้าแก้ไขปัญหารุกป่าม่อนแจ่ม พบสถานประกอบการที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 115 ราย เร่งทำแผนแม่บทบริหารจัดการพื้นที่

วันนี้ (24 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ในพื้นที่ม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโป่งแยงและตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A ที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะ และสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง

ที่ผ่านมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า มีสถานประกอบการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งหมด จำนวน 115 ราย แบ่งออกเป็น พื้นที่ที่ปล่อยให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขยายพื้นที่โดยไม่ขออนุญาตจำนวน 33 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดี 24 ราย และรื้อถอนแล้ว 9 ราย ส่วน 82 รายนั้น เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแต่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดังนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวจึงได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยจะมีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ตามหลักการทางวิชาการอ้างอิง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้มีการทำการเกษตรตามแนวทางของโครงการหลวง หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ /การฝึกอบรม และยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การอนุรักษ์ และการดำเนินการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ป้องปราม และควบคุมพื้นที่ม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเพิ่มเติมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น