แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย 9 มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการครบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการผ่อนคลายมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยได้ออกมาตรการ 9 ข้อประกอบ ด้วย ขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% สามารรถจัดกิจกรรมไม่เกิน 200 คน แต่ยังให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุข งดกิจกรรมทางสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ร้านอาหาร สามารถ จำหน่ายและบริการไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ให้มาตรการคุมเข้มด้านสาธารณสุข ส่วนสถานบันเทิง ยังปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สแกน application สวัสดีแม่ฮ่องสอน พร้อมเฝ้าระวังตนเอง กรณีบุคคลภาครัฐให้ทำ timeline รายงานผู้บังคับบัญชา การให้มีมาตรการรักษาในผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอความร่วมมือ work from home หรือไปในพื้นที่แออัด และให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย 9 มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น