นอภ.แม่สรวย เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (kick off) ปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(kick off) ปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มีการจัดกิจกรรมหลักได้แก่ การลงนาม MOU ร่วมกันของภาคีเครือข่าย นิทรรศการความรู้และสาธิตการทำสมุนไพรไล่ยุง กิจกรรมรณรงค์ต่างๆของเครือข่ายใน อ.แม่สรวย ได้แก่ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สจ.แม่สรวยเขต 1,2 ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อปท. ตัวแทนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย กศน.อ.แม่สรวย กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ และตัวแทน อสม.ทุกตำบล ใน อ.แม่สรวย ร่วมกิจกรรม สำหรับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.แม่สรวย นับตั้งแต่เดือน ม.ค.2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วย จำนวน 10 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น