ทต.แม่ริม บริหารงานเชิงรุก ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวบ้าน เร่งทำแผนพัฒนาสู่เมือง Smart City

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริมสั่งการให้นายชาติพงษ์ ดำรงค์พ่อค้า รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยประสานผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านลงสำรวจ และนำเสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อการมีส่วนร่วมและตรงกับความต้องการของหมู่บ้านที่สุด รวมถึงการรับปัญหามาดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่พึงพอใจก่อเกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งไหนที่สามารถดำเนินการได้ทันที ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน สิ่งใดที่ต้องใช้งบประมาณจะได้นำบรรจุเข้าในแผนพัฒนาต่อไป นับเป็นการทำงานเชิงรุก และการวางแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การบริหารอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านในเขตเทศบาลแม่ริม

ร่วมแสดงความคิดเห็น