กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา หลายอัตรา

ทางโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางโครงการฯ ต้องการล่ามแปลภาษาประกอบด้วย ภาษาจีน (6 คน) ภาษาญี่ปุ่น (2 คน) ภาษาเกาหลี (2 คน) ภาษาเมียนมา (1 คน) และภาษาอังกฤษ (12 คน) จำนวน 20 ท่าน สถานที่กิจกรรม Business Matching ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

สนใจสมัครได้ทาง http://www.logisticsplus.me/announcement/

ร่วมแสดงความคิดเห็น