ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัย 3 จังหวัด และอุทกภัย 2 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

8 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สระบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน และเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สระบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน แยกเป็น

นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

สระบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

สุราษฎร์ธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11 หลัง แยกเป็น

ตาก เกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 4 หลัง

และแม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 7 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น