ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9 ก.ค. 64 รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตราด นครศรีธรรมราช และระนอง รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน เกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ นครนายก และเพชรบูรณ์ รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 หลัง ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตราด นครศรีธรรมราช ระนอง รวม 3 อำเภอ3 ตำบล 3 หมู่บ้าน แยกเป็น ตราด เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลกรุงยัน อำเภอทุ่งใหญ่ ผู้สูญหาย 1 ราย ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน

ส่วนพื้นที่เกิดอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครนายก และเพชรบูรณ์รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ50 หลัง แยกเป็น นครนายก เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 หลัง เพชรบูรณ์ เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลท่าต้วง อำเภอหนองไผ่

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น