ด่วน แจ้งปิดให้บริการการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จะคลี่คลาย

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม ในระยะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งปิดให้บริการการท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นการเร่งด่วนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ด้วยความปรารถนาดี จาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น