อบจ.น่าน ประกาศปิดสนามกีฬาชั่วคราว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ด้านการจัดการโรงพยาบาลสนามเพื่อการเตรียมเปิดบริการโรงพยาบาลสนามประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเตช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน มี  มตีให้เปิดโรงยิมเนกประสงค์ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยมาพักฟื้น และสังเกตอาการก่อนส่งตัวกลับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของผู้ใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน จึงประกาศปิดให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ทุกสนามเป็นการชั่วคราว

ตามประกาศที่ส่งมานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น