ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. เกิดวาตภัยใน อ.ยะหริ่ง และดินถล่ม อ.พบพระ

13 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. รายงานในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยใน ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง รถจักรยานยนต์ 1 คัน ส่วนจังหวัดตาก เกิดดินถล่มปิดทับถนนระยะทาง 150 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา  เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง รถจักรยานยนต์ 1 คัน และเกิดดินถล่มปิดทับถนนระยะทาง 150 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความ เสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น