ส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับ ราษฏรที่เข้าร่วมโครงการฯ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 พ.อ. สุรชาติ มุกดาหาร รอง ผบ.นพค.33 .สนภ.3 นทพ. ส่งมอบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ นาง ศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก แปลงพื้นที่ของ นาง สายสุนีย์ นุชบ้านป่า บ้านท่านา ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ (LCM.15) ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นต้นแบบการบริหารพื้นที่ทางการเกษตร และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่โครงการ ฯ บ้านท่านา ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

DCIM100MEDIADJI_0534.JPG

ร่วมแสดงความคิดเห็น