ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วประเทศ หวั่นเชื้อโควิด-19 ระบาด !

ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตาม พรก. ฉุกเฉิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น