ประชาชนจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ทั้ง กทม. และจังหวัดสีแดง เดินทางกลับไปยัง ตจว.ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด

สธ.เปิดเผย พบว่ามีประชาชนจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสีแดง เดินทางกลับไปยังพื้นที่เหล่านี้ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 ก.ค.2564 นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในวันนี้ 17 ก.ค.2564 พบว่า มีผู้ติดเฃื้อโควิด-19 มากว่า 1 หมื่นคน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการติดเชื้อจากญาติ เข้าไปสู้ในบ้าน  ทำให้เกิดผู้ป่วยที่เป็นคนชรามากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่พบว่า มาจากวงพนัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน นายแพทย์ โอภาส  กล่าวอีกว่า สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อในขณะนี้ ดังนั้น จึงอยากให้พี่น้องประชาชนที่ทำงาน ให้ทำงานอยู่กับบ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และหยุดการกระจายของเชื้อ”โควิด-19″

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ พบว่า มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มโรงงาน และแพร่ระบาดเข้าไปในชุมชนโดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ดังนั้น ในส่วนนี้ จึงอยากให้ประชาชนงดแวะตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ในส่วนของภาคอีสาน และภาคเหนือ ยังพบว่า มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีประชาชนจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสีแดง เดินทางกลับไปยังพื้นที่เหล่านี้ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด ดังนั้น จึงอยากให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น