ลำพูน ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8 ราย รับจากต่างจังหวัด 3 ราย

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน และ นพ.สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ทา ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยวันที่ 21 ก.ค.64 จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รับมาจากต่างจังหวัดอีก 3 ราย (ตามนโยบายรับคนลำพูนกลับบ้าน) ซึ่งสถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 416 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 6 ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลลำพูน 53 ราย โรงพยาบาลประจำอำเภอ 14 ราย โรงพยาบาลสนาม 32 ราย รักษาหายแล้ว 314 ราย

สำหรับคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน มีคำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ การจัดระเบียบ และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดยร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟต์ รวมถึงหาบเร่ แผงลอย รถเข็น ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในตลาดโต้รุ่ง สามารถเปิดดําเนินการได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.โดยให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลานเบียร์ การจัดให้ มีการเปิดเพลงจากเครื่องเล่นชนิดต่างๆ การจัดให้มีตู้เพลงสําหรับหยอดเหรียญเพื่อเปิดเพลง การจัดให้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา หรือรายการบันเทิงอื่นๆ ให้ลูกค้าชม ภายในร้านหรือภายในสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ห้ามจําหน่ายและใช้สถานที่เพื่อบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือภายในบริเวณสถานที่ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนด

โอกาสนี้ร้านต่างๆ ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่ง รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร กําหนดให้มีจํานวนผู้ใช้บริการต่อหนึ่งโต๊ะ ไม่เกิน 4 คน กรณีร้านหมูกระทะ ชาบู และบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการ โดยงดเว้นการตักอาหารจากส่วนกลางด้วยตนเอง ในส่วนของสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจํากัดจํานวนผู้ชมในสนาม และมีการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน แจ้งในเรื่องของการเลื่อนฉีดวัคซีน โดยประชาชน ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ตามเดิม นัดหมายในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม นี้ ขอให้ติดตามข่าวสารการเลื่อนฉีดวัคซีนได้ผ่านแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากจะมีการเลื่อนมาฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น