สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 น.ส.ลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวนกว่า 10 ชนิด จากนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของอำเภอสันกำแพง และผู้รับการฝึก ได้ร่วมปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรต้านภัยโควิด-19

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเตรียมความพร้อมด้านสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 พร้อมกันนี้ ได้หารือความร่วมมือเตรียมแผนพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ในปีงบประมาณ 2565 ของพื้นที่อำเภอสันกำแพง ต่อไป

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ให้บริการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านบริการสุขภาพ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0 5333 0092 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook: www.facebook.com/dsdwellness
Line ID: @skw1981n
Email: [email protected]
Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

ร่วมแสดงความคิดเห็น