ส.กีฬาเชียงใหม่ ให้นักกีฬาอาวุโส ขึ้นทะเบียนด่วน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาอาวุโส แจ้งการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2564) “เสกักเกมส์” จังหวัดพัทลุง จะเป็นเจ้าภาพในปี 2565

ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าได้แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565 ) “เสกักเกมส์” จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565 ต่อจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน ในการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สำหรับนักกีฬาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สังกัดสมาคมฯโดยสมาคม ๆ มอบหมายให้ มาแจ้งการลงทะเบียนที่ น.ส.กิติพร ศรีมูล เจ้าหน้าที่สมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 098-7905669 ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น