ปภ.แนะดูแล-เปลี่ยนยางอะไหล่ถูกวิธี

พิ่มความปลอดภัยในการเดินทางยางอะไหล่เป็นยางสำรองที่ไว้ใช้กรณียางเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดการรั่วซึมหรือแตกระหว่างการเดินทางโดยให้ใช้งานชั่วคราวก่อนนำยางไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางเส้นใหม่ หากผู้ขับขี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยางอะไหล่อย่างถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการดูแลและเปลี่ยนยางอะไหล่อย่างถูกวิธี ดังนี้
การดูแลยางอะไหล่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 

ยางอะไหล่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เนื้อยางไม่แข็งกระด้าง ดอกยางละเอียดไม่มีรอยปริแตก หรือปูดบวม
ตรวจสอบลมยางอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ยางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางอะไหล่พร้อมใช้งาน อาทิ แม่แรง ไขควงสำหรับไขล้อเติมลมยางอะไหล่ให้มากกว่าปกติ 3-4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อป้องกันลมยางอ่อน ทำให้ยางเสื่อมสภาพวางยางในตำแหน่งที่จุกลมอยู่ด้านนอก จะช่วยสามารถเติมลมยางได้สะดวกเปลี่ยนยางอะไหล่เส้นใหม่ เมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 3 – 5 ปี หรือยางเสื่อมภาพ เพราะหากนำไปใช้งานก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

การเปลี่ยนยางอะไหล่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ปล่อยลมยางออกเล็กน้อยก่อนนำมาใช้งาน เพื่อให้แรงลมยางมีค่ามาตรฐานกับยางเส้นอื่นยางอะไหล่เป็นยางที่ชั่วคราว สำหรับการประคองขับขี่ไปยังอู่รถ เพื่อเปลี่ยนยางเส้นใหม่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถที่ใช้ยางอะไหล่ โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช้ยางอะไหล่เป็นระยะเวลานาน ให้ใช้เกิดกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อป้องกันอย่างสภาพก่อให้เกิดอันตรายได้

 

วิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
นำรถจอดให้ชิดขอบทางให้มากที่สุด บริเวณพื้นราบ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเลื่อนเกียร์ตำแหน่ง P และดึงเบรกมือ เพื่อป้องกันรถเลื่อนไหลเปิดไฟฉุกเฉินหรือนำวัสดุอื่นมาวางด้านท้ายรถ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถคนอื่นเพิ่มความระมัดระวังใช้ไขควงขันน็อตออกในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เพื่อคลายน็อตทุกตัวหลวมวางแม่แรงใต้จุดยกรถ เพื่อยกรถให้ล้อลอยเหนือพื้นหากไม่มีแม่แรง ให้ใช้วัสดุทำอย่าง เช่น ท่อนไม้ ก้อนอิฐ วางไว้บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของยางที่จะเปลี่ยนคลายน๊อตล้อทุกตัวแล้วถอดล้อออก โดยวางยางเส้นเก่าไว้ใต้ล้อรถ เพื่อป้องกันรถตกลงมาจากแม่แรงใส่ยางอะไหล่เท่ากับกระดุมล้อและขันน๊อตทุกตัว พร้อมปรับแม่แรงลง และขันน็อตทุกตัวไว้ให้แน่นอีกครั้งทั้งนี้ หากจำเป็นจะต้องขับรถในระยะทางไกล ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ยางอะไหล่ขับล้อหน้าเนื่องจากเป็นล้อที่มีความสำคัญในการยึดเกาะถนนและการทรงตัวขณะเข้าโค้งและระยะในการเบรก อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยให้สลับยางเส้นหลังมาไว้ด้านหน้าและนำยางอะไหล่ไปใส่ในล้อหลังแทน

ร่วมแสดงความคิดเห็น