จ.แพร่ พร้อมเพิ่มเตียง รพ.สนาม อบจ.แพร่ หาเตียงเพิ่ม รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ., นายสำเริง ใจเอื้อ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุของ อบจ. เพื่อใช้เป็นส่วนขยายของ รพ.สนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 120 เตียง

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข และปภ. DDPM ร่วมดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุข ณ รพ.สนาม จ.แพร่ บริเวณศูนย์ประชุม และแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา

ร่วมแสดงความคิดเห็น