สสอ.สูงเม่น สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสร่างโศก

เมื่อบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุข อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 และถวายปัจจัยร่วมทำบุญอุทิศกุศลแด่ พระครูสาทรนิมมานการ เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก อายุ 72 ปี พรรษา 46 ณ วัดสร่างโศก หมู่ที่ 6 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น