แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สยาม จำกัด (มหาชน) ประสบภัยพิบัติ พร้อมคณะฯ รวม 3 ท่าน เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200 ชุด เป็นเงิน 1,534,085 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบห้าบาทถ้วน) ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สยาม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และคณะอีกด้วย

ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่ง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น