สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์  ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แบบวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์” พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพม.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564

ภาพ/ข่าว : ศน.พัชรินทร์ กันวะนา และ ศน.สุเทพ ลิอุบล

ร่วมแสดงความคิดเห็น