ชาวบ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านให้เหลือเส้นทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ.อ.ส.ม.ชาวบ้าน พร้อมทั้งปกครองหมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยการนำของนาย ไพศาล ด้วงทอง กำนัน ต.แม่ปั๋ง ได้ร่วมกันทำด่าน และปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ให้สัญจรได้เพียงเส้นทางเดียว เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านห้วยทราย เนื่องจากสถานการณ์ การติดเชื้อโควิด-19 ได้เพิ่มมากขึ้น และเริ่มใกล้ตัวมามากขึ้น ทางหมู่บ้านจึงได้ประชุมชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน อ.ส.ม.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหมู่บ้าน เพื่อขอมติในที่ประชุมในการปิดหมู่บ้าน ผลสรุปให้มีการปิดหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลายลง และเบาบางลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น