พรุ่งนี้ ! คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ แจกพืชผลทางการเกษตร แก่พี่น้องชาวเชียงดาว 3 ลำรถ หน้าคลินิกหมอยุทธนา

ประกาศ วันศุกร์ที่ 23 /7/64 นี้ ประมาณเที่ยงเป็นต้นไป จะแจกพืชผลทาง การเกษตรและแก้วมังกร โดยความเมตตาจาก คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ พระราชวิสุทธิญาณ และพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จำนวน 3 ลำรถ หน้าคลินิกหมอยุทธนา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เชิญประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตช่วงนี้ มารับได้เลย มีแมสก์แจกด้วย ขออนุโมทนากิ่งกาชาด อ.เชียงดาว นำทีมมาช่วยแจก เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน กรุณาสวมแมส ล้างมือ ทิ้งระยะห่าง มีมาตรการป้องกันโควิดตนเอง และผู้อื่นโดยเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น