อ.พาน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมมอบโล่ นอภ.นักรณรงค์ และมอบเข็ม-เกียรติบัตร คนพานหัวใจเพชร เลิกสุรา 3 ปี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอพาน (พชอ.พานแดนทอง) ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้กับ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอนักรณรงค์ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จากนั้นร่วมกันมอบเข็มและเกียรติบัตร คนพานหัวใจเพชร เลิกสุรา 3 ปี และมอบป้ายวิทยากรหัวใจเพชร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น