วันนี้ลำปาง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบบวกเพียง 4 ราย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปาง ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มเพียง 4 คน (แยกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 1 คน ตรวจพบในจังหวัด 3 คน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนถึงปัจจุบัน ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 553 คน (แยกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 232 คน ตรวจพบในจังหวัด 153 คน โรงเรียนจิตต์อารี 153 คน อยู่ระหว่างการรักษา 411 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 142 คน

ส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม ฉีดแล้วทั้งสิ้นจำนวน 55,329 เข็ม แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 39,491 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 15,838 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น