(มีคลิป) จ.น่าน ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่หนองน้ำครกบ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิพันธ์  บุญหลผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  โดยมีพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันถวายพระพรและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เพิ่มมากขึ้น

การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ กรมประมง กำหนดให้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานวลจันทร์ จำนวน 350,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาจีน จำนวน 50,000 ตัว  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองหลวง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ให้แก่ชุมชน และเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งพระองค์ได้ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย อย่างใหญ่หลวง ทรงห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ ทั้งในด้าน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศตลอดมา  อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ   อันจะทำให้พสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ได้บริโภคเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตรงตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น