ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต สพป.แพร่ เขต 2 จัด “โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต” เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น