เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าเปิดผลวิจัย โต้หมอมหิดลบุหรี่ไฟฟ้าช่วยประหยัดค่ารักษาชาวนิวซีแลนด์ปีละกว่า 78,000 ล้านบาท

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจง กรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกาสรุปบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สาเหตุของ “อิวาลี่” ตั้งคำถามความน่าเชื่อถืองานวิจัย ศจย.-ม.มหิดล ชี้ต่างประเทศยืนยันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ หวั่นสาธารณสุขตัดสินใจพลาด ซ้ำรอยบริหารวัคซีนโควิด แนะดูตัวอย่างจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่

ตามที่มีการเผยแพร่ผลการวิจัย “การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากบุหรี่ไฟฟ้า Economic cost of e-cigarette ปี 2563” ที่สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST) เผยว่า “การทำวิจัยดังกล่าวตั้งสมมติฐานว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเป็นโรคอิวาลี่ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว กรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน หรืออิวาลี (EVALI) แต่เป็นเพราะน้ำมันวิตามินอีอะซิเตท (vitamin E acetate ) ซึ่งเป็นสารเติมแต่งที่ผสมลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าแบบไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้น ข้อสรุปจากงานวิจัยที่ตั้งสมมติฐานไม่ถูกต้อง และจงใจให้ข้อมูลที่บิดเบือนต่อประชาชน จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ”

“การแบนบุหรี่ไฟฟ้าโดยปล่อยให้มีการเติบโตของตลาดใต้ดิน ขาดการควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอิวาลี่ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามีการเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปใช้แบบผิดๆ หรือผสมกับน้ำมันกัญชาบ้างหรือไม่ แบบนี้ยิ่งอันตรายมากกว่า”

ข้อมูลจากเวปไซด์ของกรมควบคุมโรค และสำนักงานอาหารและยา สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ข้อสรุปของการระบาดของโรคอิวาลี่ไว้ว่า วิตามินอีอะซิเตทมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการระบาดของโรคอิวาลี่ พร้อมแนะนำว่าไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา ไม่ควรเติมสารอื่นใดลงในบุหรี่ไฟฟ้า และไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ได้มาแหล่งหรือร้านค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรกลับไปสูบบุหรี่อีก

“งานวิจัยของ ศจย. มาจากการตั้งสมมุติฐานแบบไม่เป็นกลาง ทำให้ผลการวิจัยออกมาไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยจากหลายๆ ประเทศที่สรุปตรงกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีศัยภาพที่จะช่วยชีวิตและลดปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ได้ ประเทศอังกฤษ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์และมาเลเซียเริ่มเห็นตัวเลขว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลงได้จริง เช่นในประเทศอังกฤษ อัตราการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 13.9% ขณะที่งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา หัวข้อ Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes เผยแพร่ใน The British Medical Journal (BMJ) ซึ่งทำการศึกษาคาดการณ์ผลที่ดีที่สุดและผลที่แย่ที่สุดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทดแทนการสูบบุหรี่ในช่วง 10 ปี พบว่าในสถานการณ์ที่ดีที่สุด (Optimistic Scenario) การใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลงได้ 6.6 ล้านคน ซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถรักษาจำนวนปีที่สูญเสียไปก่อนวัยอันควรรวมกันได้ถึง 86.7 ล้านปี ขณะที่ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด (Pessimistic Scenario) พบว่าช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ 1.6  ล้านคน หรือจำนวนปีของการเสียชีวิตที่นำกลับคืนมาได้ถึง 20.8  ล้านปี อีกทั้ง การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าการที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ช่วยประหยัดงบประมาณจากการรักษาผู้ป่วยที่มาจากการสูบบุหรี่ลงได้ปีละ 78,000 ล้านบาท”

นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายฯ อีกท่านหนึ่งเสริมว่า “กระทรวงสาธารณสุขเคยบอกว่า ตัวเลขงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยและเสียชีวิตจากบุหรี่อยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาท และมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กว่า 70,000 คน ซึ่งที่ผ่านมามีการผ่านกฎหมายใหม่ ขึ้นภาษีบุหรี่ เปลี่ยนภาพคำเตือนใหม่ แต่ตัวเลขการสูบบุหรี่และความสูญเสียกลับไม่ลดลงเลยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ยอมลดอีโก้ของตัวเอง ไม่สนใจผลการศึกษาหรือแนวทางจากต่างประเทศ เราจะเสียโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การรับมือกับปัญหาการสูบบุหรี่ก็จะถึงทางตัน เหมือนกับที่เราพยายามจัดการเรื่องวัคซีนในประเทศที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและการเจ็บป่วยจำนวนมากทั้งๆ ที่เราสามารถป้องกันได้ถ้าเปิดรับแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ

Pro-vaping group responds to Mahidol doctor with study showing e-cigarettes helped New Zealand save more than THB78B in healthcare costs

A pro-vaping group said the U.S. Centers for Disease Control and Prevention has concluded that e-cigarette use is not the cause of EVALI, and questioned the credibility of a study by TRC and Mahidol University. The group also said several countries have confirmed that e-cigarettes help reduce their public health problems, and expressed concerns that Thailand’s public health authority might make a wrong decision on this issue, just like how COVID-19 vaccination management has been mishandled. The group suggests taking a look at countries that have been successful in addressing the issue of smoking.

Following the publication of a study on “Economic cost of e-cigarette in 2021”, which was supported by the Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC) and the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Asa Saligupta, representative of the End Cigarette Smoke Thailand (ECST) group, said “The said study was based on a hypothesis that e-cigarette users are likely to develop EVALI (e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury), which, in reality, is not correct as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention has already confirmed that e-cigarette use is not the cause of EVALI and that vitamin E acetate, which was illegally added to vaping products, is the reason for the majority of vape injuries. Therefore, the study based on an incorrect hypothesis with an intention of providing distorted information to the public should be deemed as lacking credibility.”

“The ban on e-cigarettes has helped illegal trade of e-cigarettes grow and the lack of e-cigarette regulations has increased the risk of EVALI because there is no way to know whether e-cigarettes are being used incorrectly or whether they contain additives like THC, which cause more harm to health.”

The websites of the U.S. CDC and Food and Drug Administration published information about the EVALI outbreak and findings on the link between vitamin E acetate and EVALI. They advised against using vaping products that contain THC or other additives, and advised against using vaping products that are bought from sources or stores that do not meet the standard. They also advised e-cigarette users to never go back to smoking again.

“The study by the TRC was based on a biased hypothesis and therefore its results are incorrect and are not consistent with the results of studies in other countries that reached the same conclusion that e-cigarettes have the potential to help save lives and reduce public health problems related to smoking. The U.K. , the European Union, the U.S., Canada, New Zealand and Malaysia have started to see their smoking rates decline. For example, in the U.K. the smoking rate had declined to 13.9%. Meanwhile, in the U.S., the study on “Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes”, which was published in The British Medical Journal (BMJ), compared a status quo scenario with optimistic and pessimistic versions of the hypothetical scenario of e-cigarette use replacing smoking over a 10-year period and found that in the optimistic e-cigarette use scenario, replacement of cigarettes by e-cigarette use over a 10-year period yields 6.6 million fewer premature deaths with 86.7 million fewer life years lost. In the pessimistic scenario, 1.6 million premature deaths are averted with 20.8 million fewer life years lost. In addition, a study in New Zealand shows that legalizing e-cigarettes can result in 78 billion baht of cost savings annually for treatments of smoking-related illnesses.”

Maris Karanyawat, another representative of ECST, added “the Ministry of Public Health previously stated that the costs of healthcare for smoking-related illnesses stood at 20 billion baht and more than 70,000 people have died from smoking-related illnesses. Despite implementation of the tobacco control law, cigarette tax hikes and changes in health warnings on cigarette packages, the numbers of smokers and smoking-related deaths have not declined in the past ten years. If people in charge of cigarette and e-cigarette regulation in Thailand are not willing to become less egotistical and continue to ignore studies and examples in other countries, Thailand will stand to lose both economic and social opportunities and efforts to address the smoking problem will reach a dead-end. The situation would be similar to how we have mishandled the vaccine issue and failed to respond to the external changes, resulting in a huge amount of lost lives and illnesses, which could have been prevented if we had been willing to accept new ideas and technologies.

ร่วมแสดงความคิดเห็น