ทต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างเทศบาล และ ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าวเป็นประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา พุทธศาสนิกชนรับฟังพระธรรมเทศนา และสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงาม และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น