(มีคลิป) ด่วน น่าน ย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ทั้งหมด ไปโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวใกล้หายดีแล้วก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน พร้อมกับตรวจความเรียบร้อยสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวนเตียงและสถานที่รองรับผู้ป่วยที่จะย้ายจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 (สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน) ทั้งหมดจำนวน 115 ราย ภายในวันนี้ ขณะที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มีจำนวนผู้ป่วยจำนวน 49 ราย

นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสาธารณูปโภค และห้องน้ำ เนื่องจากมีคนไข้จำนวนมากมีการใช้ห้องน้ำและระบบสุขามีปัญหาติดขัด ส่วนการเคลื่อนย้ายมีระบบการเคลื่อนย้ายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่นี่จะสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือใกล้จะหายแล้วประมาณ 400 เตียง สถานที่สะอาดมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายมาจากโรงพยาบาลแห่งแรกคือที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คาดว่าวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด ส่วนโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จะปรับปรุงให้ใช้การได้ตามปกติ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

โดยจังหวัดน่านมีการวางแผน หากมีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ระดับสีเหลือง สีเขียว ต่อไปจะนำมาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เมื่ออาการดีขึ้นจะย้ายไปโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 160 เตียง โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มีความพร้อมมาก เหมาะสม สะดวก แยกจากชุมชน ในส่วนของความปลอดภัยด้านการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อชุมชน กรณีการย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามมารวมไว้ด้วยกันทั้งหมดที่นี่ ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้สบายใจได้จะมีการดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น