สภ.แม่สรวย จัดโครงการชุนชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร หวังบำบัดฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เสพ

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564พ.ต.อ.จิตรกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผกก.สภ.แม่สรวย , พ.ต.ท.ภาวัต แก้วนันวรา รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมชุด ชมส. และ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เข้าปฏิบัติการตามโครงการชุมชนยั่งยืน ฯ ร่วมประชุมแนวทางกระบวนการ การบำบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้เสพ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ทำกิจการฝึกแถว ร่วมกับหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง, เกษตรอำเภอแม่สรวย, สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย, กำนันตำบลป่าแดด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด, ผู้ใหญ่บ้านสันโค้งและคณะกรรมการ ชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและผู้เข้าร่วมการบำบัดอย่างดี โดยการดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น