“Army Delivery ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมดีๆ “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤติ ภัยโควิดที่มี”

เมื่อ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้พบปะ/กล่าวขอบคุณกำลังพลจิตอาสาของหน่วยที่พร้อมใจเป็นผู้นำส่งสิ่งของด้วยจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Army Delivery) ในการนำอาหารกล่อง (เมนูไก่กระเทียม + ไข่ต้ม) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 150 ชุด ไปส่งถึงเป้าหมายที่ได้กำหนด โดยการดำเนินการนั้นหน่วยได้นำวัตถุดิบที่มีผู้ประสงค์ดีนำมามอบให้ จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก (อาหารกล่อง) เดินทางไปมอบให้/ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ สถานีรถไฟนครลำปาง, สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดรับ-ส่งโดยสารประจำทางแต่ละอำเภอ ซึ่งการมอบให้นั้นกำลังพลต่างยึดถือมาตรการในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมที่จะจัดกิจกรรมดีๆที่เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความตระหนักเสมอว่า …ทหาร พร้อมเคียงข้างประชาชน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น