ส.ส.แพร่เขต 1 เป็นตัวแทนมอบถุงย่ามจาก กัลยาณมิตร จำนวน122 ใบให้พระร.ร.วังฟ่อนวิทยา

ส.ส.แพร่ เขต 1 ใจบุญบำรุงบววรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต1 เดินทางไป โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง เพื่อเป็นตัวแทนถวายถุงย่ามจาก กัลยาณมิตร จำนวน122 ใบ ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร
………….โดยมีพระครูคัมภีรปัญญานุยุต ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา และ อ. วิมลพันธ์ คำหย่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา เป็นผู้รับมอบ โดยพระครูพระครูคัมภีรปัญญานุยุต ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแด่ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรรม ส.ส.แพร่ เขต 1ที่ดูแล ห่วงใย ใส่ใจประขาชน ตลอดจนพระภิกษุสามเณร

ร่วมแสดงความคิดเห็น