การลงทะเบียนขอรับวัคซีน สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนCOVID-19 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อรวบรวมรายชื่อและส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2564

หากประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3iBx6EL

หรือ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อลงทะเบียนกรณีไม่สามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลออนไลน์ได้

สามารถ walk in เข้ามายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

(เฉพาะในวันอังคารที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นี้ เท่านั้น)

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ไม่มีหยุดพักเที่ยง)

* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำหนดการฉีดวัคซีนหรือรายละเอียดวัคซีน

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-211048 ต่อ 130, 131 และ 096- 0138522

Email: [email protected]

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

โทร. 053- 112291 (งานหนังสือเดินทาง )

053-112748 (งานสัญชาติและนิติกรณ์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น