ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิดจากมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตเข้ารับการตรวจและกักตัว

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2564

ขอให้ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19ท่านที่สัมผัสกับเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตซึ่งออกบูธจำหน่ายสินค้าและรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

– ห้างเมญา ชั้น 3 (หน้าธนาคารกสิกรไทย)

– ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น (หน้าธนาคารไทยพาณิชย์)

– ห้างบิ๊กซี สาขาหางดง 2

– สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2564

ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ที่… โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมทั้งกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

(นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย)

Call Center : โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

098-1023422,098-1025783

098-1028632.084-8052121

084-8053131

กระทรวงสาธารณสุข

 

งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น