โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.มา 2 รางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) อ.เด่นชัย จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.แพร่ เขต 2 ให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ สพป. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 มา 2 รางวัล ประกอบด้วย

  • นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สาขาผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
  • นางแสงเดือน สั่งสอน ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น