พิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน 41 ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 น.อ.ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน 41 ประจำปี 2564 โดยมี รองผู้บังคับการกองบินฯ, เสนาธิการกองบินฯ, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบินฯ และครอบครัว กองบินฯ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41  การจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติของกองบิน 41 เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เทียนพรรษาที่กองบิน 41 ได้ทำพิธีหล่อขึ้น จะนำไปถวายให้กับวัดป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น