ผู้ป่วยโรคมะเร็ง กับวัคซีนโควิด-19

ทำไมผู้ป่วยมะเร็งจึงควรฉีดวัคซีน?
เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ตัวโรคจะทำให้ร่างกายต่อสู้การติดเชื้อได้น้อยกว่าคนทั่วไป และการรักษาหลายอย่าง ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง รวมถึงการต่อสู้ต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อโควิดก็ลดลงด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งคนไหนที่ควรจะได้วัคซีน?
ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มไหนที่สามารถฉีดวัคซีนได้ทันที
1.ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยยังไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาหายแล้ว
2. ผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาอยู่ ด้วยการรับประทานยา
3.ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่รับยาฉีด เช่น ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า หรือ ยาฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
4.ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มไหน ที่อาจต้องรอให้การรักษาเสร็จสิ้นก่อน ค่อยรับการฉีดวัคซีน?
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก จะให้เว้นระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้ฟื้นตัว และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆของการรักษา ส่วนใหญ่จะให้รอประมาณ 3 เดือน

ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น รับยาเคมีบำบัด ฉายแสง สามารถฉีดวัคซีนวันเดียวกันกับวันที่รักษามะเร็งได้เลยหรือไม่?
สามารถฉีดได้เลย เพียงแต่ว่าสถานที่รับยากับสถานที่ฉีดวัคซีน อาจจะอยู่คนละที่กัน ซึ่งอาจจะต้องดูคิวในทางปฏิบัติ

วัคซีนโควิด-19 ตัวไหนที่เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็ง?
คำตอบคือ “วัคซีนโควิด-19 ทุกตัวสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็ง”

ข้อมูลโดย …รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรมอาจารย์หน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น