อ.สูงเม่น ร่วมกับ อบจ.แพร่ เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ขุดลอกคลองลำเหมือง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมขุดลอกคลองลำเหมืองสาธารณประโยชน์, ปล่อยพันธุ์ปลา, ปลูกต้นไม้ โดยมี น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัด อ.สูงเม่น นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัด อ.สูงเม่น ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการตำบลแบบบูรณาการ อ.สูงเม่น (Tambon Smart Team) หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมในพิธี

โดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขต อ.สูงเม่น ร.ต.ต.มนตรี อริยะวังโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น นายเพ็ย ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลำเหมืองร่องเกี้ยง หมู่ที่ 4 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น