ป่าไม้แพร่ดักรวบหนุ่มเมืองสองพร้อมด้วยไม้ประดู่แปรรูป รถยนต์บรรทุกอีก 1 คัน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศปม.แพร่ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.3 (ดอยหลวง) ,เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ตำ๋ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 แพร่

ร่วมกันตรวจยึดจับกุม ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.63 ลบม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 44,100 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้ต้องหา 1 คน รถปิคอัพ 1 คัน เหตุเกิด บริเวณริมไร่ข้าวโพดใกล้ห้วยวะ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พิกัดที่ 47Q 0618935 E 2045915 N ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สอง ดำเนินคดีแล้ว โดยนายธีธชช สั่งสอน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.3 (ดอยหลวง) ดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น