สาวรุ่นใหญ่ใจบุญ ควักตังค์ ซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องเขตอ.สันทราย ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงสูง จากโรคโควิด 19 โดยผ่านทางนอภ.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ได้รับมอบสิ่งของเป็นถุงยังชีพจากนางกาญจนา เอี่ยมสมบัติ พร้อมด้วยญาตพี่น้อง ที่ได้ร่วมกัน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเขตอำเภอสันทราย ที่กำลังลำบาก ในช่วงโควิดและได้รับผลกระทบความเดือดร้อนไปตามๆกันในแต่ละพื้นที่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางนายศิวะ และจนท.อำเภอก็ได้ไปรับถุงยังชีพ ที่ทางสาวใจบุญได้จัดเตรียมไว้ 1000 ชุด ได้ทยอยไปมอบให้กับพี่น้องแต่ละตำบล ที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในช่วงกักตัว ในเขตอ.สันทราย ก็เป็นการบรรเทาไปได้ส่วนหนึ่ง ที่เราคนไทยได้ช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤติ ก็หวังว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันได้ดี ขอบคุณผู้ใจบุญทุกคน ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในช่วงนี้ สิ่งของทุกอย่างจะมอบผ่าน และมอบถึงมือผู้รับโดยผ่านทางนายอำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น