ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำใย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตลำใยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตลำไยให้มีรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอหางดง อำภอสันป่าตอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอฝางและผู้แทนผู้ประกอบการค้าลำไย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น