สจ.กอล์ฟ เดินสายร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ต.ห้วยหม้ายและศูนย์กักกันตัวโควิด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สจ.กอล์ฟ นายอรรถภล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.สอง จ.แพร่ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้าย นำทีมโดย ผู้ใหญ่ฉัตรพล เขียวอ่อน และทีมงานผู้นำ โดยมีนายนพพร ขอนพิกุล รองนายกเทศมนตรี ผู้แทนนายสุทัศน์ ร่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย เป็นประธานเปิดผมร่วมให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มสนับสนุนให้ในงานดังกล่าว เพื่อบริการประชาชนต่อไป
…………ในวันเดียวกันนี้ สจ.กอล์ฟ นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.สอง ได้ลงพื้นที่ตรวจและให้กำลังใจ ตำรวจบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์กักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่บ้านลูนิเกตุ ตำบลห้วยหม้าย หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 13 ชื่นชมผู้ใหญ่ วชิรศักดิ์ บุญปั๋น ผู้ใหญ่สมมิตร ธงสิบเก้าในการกำกับดูแลครับ สถานที่ เรียบร้อยดี มีมาตรฐาน และจัดเวรยามป้องกันอย่างรัดกุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น