(มีคลิป) จังหวัดลำปาง เล็งปรับอาคารหอประชุมจังหวัด เป็นโรงพยาบาลสนาม คาดรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 400 เตียง หากมีผู้ป่วยโครงการรับคนกลับบ้านเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัด เตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด หากมีผู้ป่วยในจังหวัดหรือโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพิ่มขึ้น

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งเตรียมความพร้อมไว้สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจมีผู้ป่วยในจังหวัดหรือโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพิ่มขึ้น ก็อาจจะใช้สถานที่ตรงนี้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถควบคุมคลัสเตอร์ต่างๆ ได้หมดแล้ว สถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ป่วยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน ซึ่งแม้จะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่เรายังต้องมีการเตรียมแผนในการรองรับผู้ป่วยไว้ ซึ่งล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบในการใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม 200 เตียง ซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ ภายหลังการปรับปรุงให้มีความพร้อม จะสามารถนำผู้ป่วยมารักษาได้ โดยขณะนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้มีโรงพยาบาลสนามของ อบจ.ลำปาง อีกจำนวน 80 เตียง โรงพยาบาลสนามของโรงเรียนจิตต์อารีย์ และโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง อีก 200 เตียง ซึ่งนอกจากนั้น ทางจังหวัดก็ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดลำปาง ซึ่งมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 250-400 เตียง ไว้รองรับหากมีผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพิ่มสูงขึ้น และทางจังหวัดก็ได้เล็งสถานที่ไว้อีกหลายแห่งในการปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม

นอกจากนั้นทางจังหวัด ยังได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อกักกันตัว Local Quarantine ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ผู้ที่รอผลตรวจโควิด และรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น อีกจำนวน 678 แห่ง ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง โดยสถานที่อยู่ระหว่างการจัดหาและพิจารณาของแต่อำเภอนั้นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น