แม่ฮ่องสอน ประชุมฯ สั่งการนายอำเภอ 4 อำเภอ คุมเข้มด่านตรวจ 24 ชั่วโมง พร้อมบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน สกัดโควิด 19

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญจร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ เข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกอำเภอต้องดูแลทุกด่านตรวจ โดยเฉพาะ 4 ด่านหลัก ได้แก่ ด่านแม่ปิง อ.ปาย ด่านแม่อูคอ อ.ขุนยวม ด่านหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง ด่านแม่สวด อ.สบเมย ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการดูแล คัดกรอง ทั้งบุคคลและยานพาหนะ เข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีการปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้อำเภอ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานประจำจุดตรวจจุดสกัด และส่งแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้อำเภอต่อไป

นอกจากนั้น จังหวัดได้ตั้งคณะทำงาน 4 คณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน คอยดูแลช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทั้ง 4 ด่าน อย่างสม่ำเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานรณรงค์เร่งให้เจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทุกชุมชนได้เข้าใจ เพราะเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้โดยเร็ว


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น