ม.การกีฬาแห่งชาติ ประชุมอนุกรรมการครั้งที่3/2564 ได้พลเอกยุทธศักดิ์ประธาน

พลเอก ยุทธศักดิ์ ประธานประชุม พร้อม อธิการบดี ม. การกีฬาแห่งชาติ นำทีมร่วม ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/ 2564 กับ 17 วิทยาเขต พร้อม โรงเรียนกีฬาอีก 13 แห่งทั่วประเทศ เป้นการประชุมทางออนไลน์ ณ ห้องประชุม ม.การกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 . ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 17 วิทยาเขต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา 13 โรงเรียนกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2564

ในการประชุมครั้งนี้ มี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ส่วนที่ มกช. เชียงใหม่ ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มกช. เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น