แม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สาละวิน โดยรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสาละวิน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทั้งนี้ ในอนาคต หากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ


จากการรายงาน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยานแห่งชาติแม่เงา เขตป่าสงวนสาละวิน ฯ มีหลายจุดที่สามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงสั่งการให้แต่ละหน่วยงานวางแผนพัฒนาศักยภาพของสถานที่ให้มีความโดดเด่น สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต เพื่อให้แผนการขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้บรรจุอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของจังหวัด

สำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำซึ่งเป็นจุดเด่น คือแม่น้ำสาละวิน ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ หากจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวในทุกๆด้าน หากดำเนินการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น