กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ร้อยโทวิเชียร แสงศรีจันทร์ หัวหน้าชุดวิทยากร มวลชนสัมพันธ์ขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหา พื้นที่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน ( โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล ) ของราษฎรที่ หย่อมบ้านนาเจ็ดล็อก หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ นำตรวจติดตาม โดยได้มอบพันธุ์ไผ่กินซุ่ง มะม่วง อโวคาโด้ หมาก มะขามป้อมอินเดีย ประดู่ พยุง หว้า เพกา จำนวนกว่า 200 ต้น ให้ราษฏรนำไปปลูกในพื้นที่ทำกินต่อไป

นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวว่า ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานฝังแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ของหย่อมบ้านนาเจ็ดล็อก ตามโครงการหมู่บ้านสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏร พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาใน และ ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบัน ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการฝังแนวเขต เพื่อแบ่งเขตพื้นที่ทำกินกับเขตป่าอนุรักษ์ไปแล้ว จำนวน 108 กิโลเมตร จาก 3 หมู่บ้าน และคาดว่า จากจำนวน 600 กิโลเมตร ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมดนั้น จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2564

ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ ขุนเขาโอฬารยิ่ง ตัวแทนชาวบ้านนาเจ็ดล็อกได้กล่าวถึงโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลว่า โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล เป็นอีกนิมิตรหมายที่ดี ที่จะให้ชาวบ้านอยู่กับป่าได้ ชาวบ้านดูแลป่าอย่างถูกต้อง และเหมาะสม การดูแลป่าไม่ใช่จะเอากฎหมายมาดูแลอย่างเดียว ต้องเอาใจมาดูแลด้วย โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล จะทำให้คนอยู่กับป่าได้ คนกับป่าสามารถเกื้อกูลอาทรกัน และกันได้


ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ตามหลักการคนอยู่กับป่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่ โดยมีหลักการจัดการพื้นที่ที่มีการครอบครองที่ดินของราษฎร แนวทางการดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ชุมชนที่ได้รับการผ่อนผันให้ถือครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

โครงการ “ แม่ฮ่องสอนโมเดล “ เป็นโครงการนำร่อง ภายใต้เงื่อนไข การใช้ประโยชน์ที่เกื้อกูลธรรมชาติ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ชุมชนต้องช่วยดูแลรักษาป่าที่เหลืออยู่มิให้ถูกทำลายอีก ทั้งนี้เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น