จิตอาสาพัฒนาคูคลองกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 ก.ค. 64 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย , วัฒนะธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ,อส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและประชาชน จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( นพค.36 ) ได้จัดส่งรถขุดตักแม็คโฮ จำนวน 2 คัน ขุดลอกลำน้ำแม่ฮ่องสอน (บริเวณสะพานขัวเผือก ) ถนนขุนลุมพระพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือดำเนินกิจกรรมจินอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น